Het woningaanbod groeit, dus er is meer keuze!

G-logo

Het woningaanbod groeit, dus er is meer keuze!

Het aanbod van woningen in Nederland is momenteel aan het groeien. Dit is goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning, aangezien er meer keuze is en de kans groter is dat er iets geschikts tussen zit.

NVM’s dochteronderneming brainbay heeft onlangs de analyse van de NVM-woningmarkt voor het vierde kwartaal van 2022 afgerond. Dit komt door meer beschikbare woningen en lagere prijzen. NVM-makelaars hebben in het vierde kwartaal van 2022 32.500 woningen verkocht, dat is 8% minder dan een jaar eerder. Deze stijging is het gevolg van een daling van het aantal verkochte woningen en een stijging van het aantal in de verkoop geplaatste woningen.

Het woningaanbod groeit, zo is te zien in deze grafiek van de afgelopen 2 jaar

De markt voor woningverkoop in Nederland lijkt zich te stabiliseren na een periode van extreem hoge prijzen. Lana Gerssen, makelaar en NVM-vakgroepvoorzitter Wonen, merkt op dat er in het vierde kwartaal van 2022 een prijsdaling is waargenomen van 3,7%. Hoewel dit een positief teken is, maakt Gerssen zich wel zorgen over de betaalbaarheid van woningen, aangezien de hypotheekrente gestegen is.

Voorspellingen over de prijsontwikkeling op de woningmarkt zijn vaak onzeker, aangezien de markt haar eigen dynamiek heeft. Gerssen benadrukt dat er nog steeds een groot tekort is aan woningen, vooral in de grotere steden. De groei van de bevolking zorgt voor een toenemende vraag naar woningen, maar het aanbod kan hier nog niet aan voldoen. Zij maakt zich zorgen dat we de woningvraag niet aankunnen als het aanbod niet serieus toeneemt.

Chris van Zantwijk, een makelaar en vicevoorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, heeft opgemerkt dat nieuwbouw steeds meer een zorgenkind wordt. Hij merkt op dat de ontwikkeling van de nieuwbouwopgave afwijkt van de doelstellingen. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning is hoog, 498.000 euro, en daardoor zijn de verkoopcijfers lager dan verwacht. Dit wordt versterkt door de stijging van grond- en bouwkosten en de hypotheekrente.

Van Zantwijk betwijfelt of nieuwbouw nog haalbaar, schaalbaar en betaalbaar is voor veel kopers. Kopers trappen op de rem en ontwikkelaars en bouwers nemen een afwachtende houding aan. Hij benadrukt dat nieuwbouw een essentiële pijler is onder de woningbouwopgave van Minister de Jonge. Hij ondersteunt de minister graag met advies en actie, maar benadrukt dat het ook aan de provincies en gemeenten is om ruimte te bieden voor woningbouw. Het is belangrijk om te weten wat kopers zoeken, zoals eengezinswoningen, die populair zijn, maar nu vaak onbetaalbaar zijn voor een groeiende groep mensen.

Het groeiende aanbod van woningen betekent dus niet automatisch dat het voor iedereen makkelijker is om een woning te kopen of huren. De prijzen van woningen dalen licht, maar blijven relatief hoog en er is nog steeds een tekort aan betaalbare woningen, vooral in de grotere steden.

Op zoek naar hulp bij uw zoektocht naar een woning? Neem contact op met een Groenhout Makelaar bij u in de buurt.