Strengere Huurprijsregulering: “Verhuurders Riskeren Boetes”

G-logo

Strengere Huurprijsregulering: “Verhuurders Riskeren Boetes”

De veranderingen in de huurwetgeving die u niet mag
missen

Als vastgoedexperts bij Groenhout Makelaars streven we ernaar om u altijd op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Een van de meest recente veranderingen die u moet kennen, zijn de nieuwe regels van de Wet goed verhuurderschap, die van kracht zijn geworden op 1 juli 2023. Deze wet heeft betrekking op diverse aspecten van de huurmarkt en is ontworpen om huurmisstanden te voorkomen.

Plannen van de Minister

Minister Hugo de Jonge heeft een wetsvoorstel ingediend om de stijgende huurprijzen in de vrije huursector aan te pakken. De aanleiding: een bijna verdubbeling van particuliere huurwoningen in zes jaar tijd, met huurprijzen die niet zijn gekoppeld aan kwaliteit. Het voorstel omvat een aangescherpt puntenstelsel, waardoor huurprijzen beter worden gereguleerd.

Het wetsvoorstel introduceert een hogere puntenlimiet, van 148 naar 186 punten, en verplicht het hanteren van het puntenstelsel voor lage en midden huurwoningen. Dit kan resulteren in huurverlaging voor 163.000 woningen, met een gemiddelde daling van €145,-. Daarnaast worden de energie- en isolatieprestaties van woningen belangrijker in de huurprijsbepaling. Slecht geïsoleerde woningen (E/F/G-labels) mogen minder huur vragen, terwijl goed geïsoleerde woningen een hogere huurprijs kunnen rechtvaardigen.

Boetes voor Verhuurders

Een opvallende nieuwe maatregel is de mogelijkheid om verhuurders boetes tot €20.000 op te leggen als ze te hoge huurprijzen vragen. Dit moet excessieve huurprijzen ontmoedigen.

Impact en Reacties

Deze voorgestelde hervormingen zijn bedoeld om huurders te beschermen tegen woekerhuren en de huurmarkt evenwichtiger te maken. Verhuurders en projectontwikkelaars uiten zorgen over complexe regelgeving, maar de minister beschouwt mogelijke verkoop van woningen als een kans voor meer betaalbare koopwoningen op de markt, wat gunstig zou zijn voor mensen met een middeninkomen.

Verhuurvergunning

Sommige gemeenten kunnen een verhuurvergunning verplicht stellen. Controleer bij de gemeente waar de woning zich bevindt of er aan deze eis voldaan moet worden en aan welke voorwaarden.

Waarborgsombeperking

Als huurder vraagt u zich misschien af wat de regels zijn rondom waarborgsommen. Goed nieuws voor u: sinds 1 juli 2023 mag de waarborgsom maximaal twee maanden kale huur bedragen. Dit betekent dat u als huurder minder geld hoeft voor te schieten bij het huren van een woning. Voor contracten die vóór 1 juli 2023 zijn afgesloten, geldt nog een maximum van drie maanden kale huur, zoals bepaald door de rechter. Deze nieuwe regeling biedt huurders meer financiële ademruimte.

Verplichte Informatie

De verhuurder moet schriftelijke afspraken met de huurder vastleggen, wat sinds 1 juli 2023 verplicht is. De huurder moet schriftelijk geïnformeerd worden over:

  • Het juiste gebruik van de woning.
  • Voorwaarden voor het betreden van de woning.
  • Verschillende soorten huurovereenkomsten en bijbehorende huur- en huurprijsbescherming.
  • Stappen bij gebreken in de woning.
  • Het melden van geschillen bij de Huurcommissie of de kantonrechter.
  • Informatie over de waarborgsom, inclusief hoogte, termijnen en terugbetalingsprocedure.
  • Contactgegevens voor vragen over de woning.
  • Vanaf 1 januari 2024 moet u ook de huurder informeren over de contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt.
huurwet

Veranderingen in de huurwetgeving

We willen benadrukken dat het essentieel is om deze nieuwe regels te begrijpen en u eraan te houden om mogelijke sancties te voorkomen.

Neem bij vragen of voor verdere begeleiding vrijblijvend contact op met ons team van vastgoedexperts & makelaars bij Groenhout Makelaars.